Informasjon om leie av bil

Informasjon om leie av bil

 • Leie – Døgnpris
  Prisen oppgitt på bilene er pr døgn (24 timer), ved for sen levering kan timespris faktureres.
  Er bilen levert over 6 timer for sent, så faktureres du for 1/2 døgnleie.
  Etter 12 timer for sent så faktureres det for 1 døgnleie.
 • Ferge og bompenger
  Ferge og bompenger faktureres i etterkant av leien 1:1
 • Forsikring
  15000,- i egenandel ved skade.
  Du kan tegne ekstraforsikring for å redusere egenandelen.
 • Depositum
  Depositum er lik egenandelen, denne reduseres også ved ekstra forsikring.
 • Henting
  Kan avtales steder/tidspunkt utover ordinære.
  Henting/levering Evenes Lufthavn. Gebyr ved leietid under 7 dager.
 • Levering
  Kan avtales steder/tidspunkt utover ordinære.
  Henting/levering Evenes Lufthavn. Gebyr ved leietid under 7 dager.
 • Annet
  24t vakt-telefon +47 48 47 00 03
 • Drivstoff – Strøm
  Bilene levers med full tank, eller fult oppladet.
  Bensin og dieselbiler skal leveres tilbake med full tank, hvis ikke faktureres drivstoff og et gebyr på 250,- for fylling.
  EL-biler trenger ikke lades før innlevering.
 • Kjørelengde
  200km inngår i leie pr døgn. Kr.7,-/km utover dette.