Melbu

Melbu

Henting av leiebil på Melbu avtales, da overleveres bilen personlig.
Derfor har vi ikke fast hente / leveringspunkt for dette stedet uten nærmere avtale som kan gjøres.
Bilen leveres også tilbake til oss personlig om ikke annet er avtalt ved levering på Melbu.

På Melbu finnes det mulighet for overnatting på Melbu hotell, eller Havsula kafe og vertshus.
Ta kontakt med de respektive for mer informasjon om overnatting.

Skal du videre til Lofoten, så går det ferge mellom Melbu og Fiskebøl.
Fra Fiskebøl kan du kjøre videre ned mot Lofoten.

Kilde: Melbu Hotell – https://melbuhotell.no/reise-hit/

Melbu er et tettsted i Hadsel kommune i Nordland fylke. Tettstedet hadde 2 230 innbyggere per 1. januar 2021.
Geografisk ligger tettstedet Melbu på sørsiden av Hadseløya i Vesterålen og på nordsiden av Hadselfjorden – i det geografiske skjæringspunktet mellom Lofoten og Vesterålen.
Melbu er for øvrig listet under kategorien Verdens nordligste tettsteder uten bystatus med mer enn 2000 innbyggere.

På Melbu finner du flere industribedrifter.
Melbu Systems, Lerøy Norway Seafood og Momek Servidces,
Er det andre plasser som du ønsker å finne ut av på Melbu eller i Hadsel kommune så kan informasjon om dette finnes her: https://www.markedsgata.no
På markedsgata.no finner du informasjon om bedrifter og butikker i Hadsel kommune, den gir deg oversikt på hva som finnes av muligheter for handel, bespisning osv.

Stokmarknes er nærmeste by og administrasjonsstedet i Hadsel kommune.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Melbu

Se også våre andre steder for henting / levering av leiebil fra Premium AS.
Vi ønsker deg lykke til med valget av leiebil fra oss og håper du blir fornøyd med leiebilen.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt leien, henting, levering eller andre ting som du ønsker svar på.