Retningslinjer – Vilkår og betingelser
utforske

Retningslinjer – Vilkår og betingelser

Fører og person som er ansvarlig må være fylt 25 år.
Det skal vises førerkort og dette må være gyldig.
Unntak fra alder eller visning av førerkort skal avtales

Kjøring utenfor Norge.
Leien av bilen gjelder bare i Norge. Skal bilen ut av landet kreves det en skriftlig bekreftelse fra oss på dette.

Leieperioden og overtredelser / utgifter.
Den som står for leien er ansvarlig for kjøretøyet, utstyr som medfølger og trafikkmessige forhold som kan oppstå ved overtredelser.
Den som er ansvarlig er også ansvarlig for parkeringsbøter, bompenger, fergeutgifter, bøter, borttauing eller andre overtredelser som måtte inntreffe.
Ved for sen betaling av kostnader knyttet til overstående overtredelser fakturerer vi et gebyr for dette.

 • Leie – Døgnpris
  Prisen oppgitt på bilene er pr døgn (24 timer), ved for sen levering kan timespris faktureres.
  Er bilen levert over 6 timer for sent, så faktureres du for 1/2 døgnleie.
  Etter 12 timer for sent så faktureres det for 1 døgnleie.
 • Ferge og bompenger
  Ferge og bompenger faktureres i etterkant av leien 1:1
 • Forsikring
  Premium forsikring inngår, ingen egenandel ved skade.
 • Depositum
  Kr.1500,- reserveres på kort til dekning av eventuell ferge, bomstasjon o.l
 • Henting
  Kan avtales steder/tidspunkt utover ordinære.
  Henting/levering Evenes Lufthavn. Gebyr ved leietid under 7 dager.
 • Levering
  Kan avtales steder/tidspunkt utover ordinære.
  Henting/levering Evenes Lufthavn. Gebyr ved leietid under 7 dager.
 • Annet
  24t vakt-telefon +47 48 47 00 03
 • Drivstoff – Strøm
  Bilene levers med full tank.
  Bensin og dieselbiler skal leveres tilbake med full tank, hvis ikke faktureres drivstoff og et gebyr på 250,- for fylling.
  EL-biler trenger ikke lades før innlevering.
 • Kjørelengde
  200km inngår i leie pr døgn. Kr.7,-/km utover dette.
 • Søppel / skitten bil.
  Hvis bilen er tilgriset, inneholder søppel, tomgods eller andre ting som gjør at bilen må ha ekstra renhold så fakturerer Premium AS leietaker for 750,- i ekstra renhold.
  «Andre former for tilgrising, eller skader faktureres for utbedring hos 3-part»
  Dette vil også bli ilagt et ekstra gebyr utover rengjøringskostnader på 750,-

Problemer / skader.
Problemer med bilen med havari eller skade må umiddelbart meldes til Premium AS på vakttelefon.
Leietaker er ansvarlig for alle skader som oppstår i leieperioden.
Ved ulykke / havari må skademelding utfylles
Bilens olje og kjølevæske må kontrolleres av leietaker.

Refusjon og tilbakebetaling av depositum vil gjøres fortløpende etter bilen er levert i retur.
Bedrifter med avtale om leie av bil vil ikke bli fakturert depositum.